Tướng: 108
Skin: 182
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 386
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
6,400,000 đ
5,888,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 244
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,888,888 đ
5,417,650 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 230
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 305
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,999,999 đ
7,360,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 226
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,416,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 235
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
8,999,999 đ
8,280,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 245
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,800,000 đ
5,336,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 263
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
4,500,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 272
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,500,000 đ
11,500,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 274
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
7,500,000 đ
6,900,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 284
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM