Tướng: 117
Skin: 505
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,300,000 đ
11,316,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 487
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
11,400,000 đ
10,488,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 507
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,416,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 271
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,968,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 480
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
9,000,000 đ
8,280,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,700,000 đ
3,404,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,000,000 đ
3,680,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,750,000 đ
3,450,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 43
Skin: 47
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,500,000 đ
3,220,000 đ ATM
Tướng: 60
Skin: 104
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,800,000 đ
3,496,000 đ ATM
Tướng: 80
Skin: 88
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
5,200,000 đ
4,784,000 đ ATM