Tướng: 116
Skin: 248
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,500,000 đ
7,820,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 248
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,416,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 340
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,999,999 đ
11,960,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 356
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,416,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 394
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
5,700,000 đ
5,244,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 419
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
12,500,000 đ
11,500,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 506
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,700,000 đ
5,244,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 271
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,700,000 đ
4,324,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 259
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,400,000 đ
3,128,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 264
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,968,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 271
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,968,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 276
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,900,000 đ
4,508,000 đ ATM