Tướng: 60
Skin: 76
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
440,000 đ
404,800 đ ATM
Tướng: 37
Skin: 52
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
280,000 đ
257,600 đ ATM
Tướng: 38
Skin: 52
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
240,000 đ
220,800 đ ATM
Tướng: 57
Skin: 57
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
280,000 đ
257,600 đ ATM
Tướng: 82
Skin: 152
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
480,000 đ
441,600 đ ATM
Tướng: 67
Skin: 120
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
368,000 đ ATM
Tướng: 55
Skin: 64
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
320,000 đ
294,400 đ ATM
Tướng: 29
Skin: 35
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
320,000 đ
294,400 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 134
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
552,000 đ ATM