Tướng: 117
Skin: 312
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 95
Skin: 190
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
4,700,000 đ
4,324,000 đ ATM
Tướng: 62
Skin: 130
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,800,000 đ
3,496,000 đ ATM