Tướng: 49
Skin: 90
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,200,000 đ
2,944,000 đ ATM
Tướng: 46
Skin: 94
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 90
5,900,000 đ
5,428,000 đ ATM
Tướng: 71
Skin: 174
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,800,000 đ
5,336,000 đ ATM
Tướng: 84
Skin: 133
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
9,900,000 đ
9,108,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 361
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,700,000 đ
4,324,000 đ ATM